Bouwkundige aan- Verkoop Keuringen

 

Ons bouwkundig rapport betreft alle bouwdelen zowel in- als exterieur.

Zo kijken we ondermeer naar de gevels, het dak, de kruipruimte, isolatie, afwerkingen staat van onderhoud, goten, balkons.


- Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren.
- Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte.
- Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien.
- Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen.
- Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie.
- Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.
- Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie.
- Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie.
- Visuele beoordeling van de onderhoud staat van keuken.
- Visuele beoordeling van de onderhoud staat van alle overige sanitaire groepen.
- Vaststellen aanwezigheid zwam / houtworm.
- Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen.
- Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten.

 

NWWI Taxaties in combinatie met Bouwtechnische keuring
Wanneer u een taxatierapport door ons laat opstellen, weet u zeker dat u een deskundig en betrouwbaar oordeel in handen krijgt, want de vakbekwaamheid van onze gecertificeerde taxateur wordt permanent getoetst: Wij staan dan ook garant voor een onafhankelijke deskundigheid!


Tevens is onze gecertificeerde taxateur aangesloten bij het validatie instituut NWWI. Dat betekend dat taxatierapporten ten behoeve van een financiering met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) van dit keurmerk zijn voorzien.


Gezien de jarenlange ervaring in de bouwwereld hebben wij de benodigde kennis in het beoordelen van de onderhoudstoestand van een woonhuis of pand. Bovendien verzorgen wij voor u een bouwtechnische keuring (met NHG Rapportage) van het aan te kopen woonhuis.


Een zuinig huis? Met het Energielabel – of een Maatwerkadvies zie je het zo.
Het Energielabel is vanaf 1 januari 2008 wettelijk verplicht voor alle woningen die worden verkocht, gerenoveerd of verhuurd. Dit Energielabel wordt op basis van de actuele toestand van de woning afgegeven. Opname geschied middels de nieuwste richtlijnen, uitgegeven op 1 december 2011. Alle woningeigenaren, woningcorporaties, gemeentelijke woningbedrijven, makelaars, vastgoedhandelaren en verhuurders hebben vanaf 1 januari 2008 bij iedere transactie te maken met een Energielabel dat overlegd moet worden. Dit label geeft de energiezuinigheid weer in de vorm van een A-label (zeer goed) tot een G-label (zeer slecht); vergelijkbaar met de huidige labels in de witgoed- en autobranche. Hoe lager het label, des te onzuiniger is de woning of het gebouw. Met het label wordt het eenvoudiger om woningen met overeenkomstige inhoudsmaten met elkaar te vergelijken.


Wie mag labels afgeven?
Een energielabel mag alleen door gecertificeerde bedrijven worden afgegeven. WoningInspect heeft dit certificaat in bezit. Het bedrijf is al jaren gecertificeerd voor het uitbrengen van energieadviezen en voert ook de keuringen voor het Energielabel uit volgens de normen van beoordelingsrichtlijn BRL9500. Een afgegeven label blijft 10 jaar geldig.


Hoe komt het Energielabel tot stand?
De onafhankelijke adviseur van de WoningInspect komt langs en maakt een opname van de totale isolatie van het huis, zoals het dak, de muren, de vloeren en de ramen. Ook wordt gekeken naar de energiezuinigheid van de vaste installaties, denk aan warm water, ventilatie en verwarming. Deze opnamepunten voor een gebouwopname zijn benoemd in een wettelijke beoordelingsrichtlijn, de adviseur kan hier dus niet van afwijken. De adviseur verwerkt al deze gegevens tot een Energielabel (Inclusief bijlage van de opname gegevens.)


Zijn Bouwkundige Keuringen Verplicht?
Het is wettelijk verplicht gebreken aan een pand dat u verkoopt te melden. Verborgen gebreken zijn daarin niet begrepen omdat die, ook voor de specialist, niet zichtbaar zijn en alleen geconstateerd kunnen worden na een gericht en/of gespecialiseerd onderzoek en metingen. Bouwkundige gebreken kunnen door de specialist worden beoordeeld. Hij kan inschatten wat de oorzaak en de omvang van het gebrek is en maakt een berekeningsschatting van de herstelkosten.


Vanaf 1 januari 2008 moet bij verkoop of verhuur van een woning VERPLICHT een ENERGIEPRESTATIE CERTIFICAAT worden overlegd!

 
     
 
   
linkedin